Spisak prijavljenih takmičara

BrojIme Prezime Borba Kata Sparing Uzrast Pojas Nivo


Takmicari prijavljeni u vise kategorija/uzrasta

Broj Ime i prezime Borba Kata
15 16 17 18-20 21+ 15 16 17 18-20 21+