Način bodovanja

Način bodovanja klubova i takmičara za godišnju rang listu

Boduju se rezultati postignuti isključivo na zvaničnim takmičenjima JKA i ESKA

  • Kvalifikacioni turniri
  • Funakoshi Kup
  • Prvenstvo Srbije
  • Liga šampiona
  • Savezna liga
  • Kup JKA "Miloš"
  • Evropsko prvenstvo JKA
  • Evropsko prvenstvo ESKA
  • Svetsko prvenstvo JKA
  • Svetsko prvenstvo ESKA

 

Vrednost u poenima od 1. do 3. mesta:

 

NAZIV TAKMIČENJA MESTO POJEDINAČNO EKIPNO SENIORI
         
Kvalifikacioni turniri: 1. mesto 5 poena 10 poena  
  2. mesto 3 poena 6 poena  
  3. mesto 2 poena 4 poena  
         
Funakoshi Kup 1. mesto 6 poena    
  2. mesto 4 poena    
  3. mesto 2 poena    
         
Prvenstvo Srbije: 1. mesto 10 poena 20 poena  
  2. mesto 8 poena 15 poena  
  3. mesto 5 poena 10 poena  
         
Savezna i Liga sampiona: 1. mesto 15 poena 25 poena  
  2. mesto 10 poena 20 poena  
  3. mesto 6 poena 15 poena  
         
JKA Kup "Miloš": 1. mesto 8 poena    
  2. mesto 5 poena    
  3. mesto 3 poena    
         
    juniori   seniori
Evropsko JKA: 1. mesto 50 poena   80 poena
  2. mesto 35 poena   65 poena
  3. mesto 25 poena   55 poena
         
Evropsko ESKA: 1. mesto 40 poena   65 poena
  2. mesto 30 poena   45 poena
  3. mesto 20 poena   35 poena
         
Svetsko JKA: 1. mesto 100 poena   200 poena
  2. mesto 80 poena   160 poena
  3. mesto 60 poena   120 poena
         
Svetsko ESKA: 1. mesto 60 poena   80 poena
  2. mesto 40 poena   65 poena
  3. mesto 30 poena   55 poena